Viemärilaitos

Viemärilaitos

Kuntayhtymä perustettiin vuonna 1976 toteuttamaan alueellista vesiensuojelusuunnitelmaa, Keski-Uudenmaan meriviemäriä. 1980-luvun alussa kuntayhtymä sai myös tehtäväkseen kunnostaa toimialueensa vesistöjä kuntalaisten virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi.

 

Palveluhinnasto 2020

Jätevesien johtaminen

Keski-Uudenmaan kuntien jätevesiä johdetaan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) hoidossa olevan siirtoviemärijärjestelmän välityksellä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle vuosittain noin 17 miljoonaa kuutiometriä. Puhdistetut jätevedet puretaan tehokkaasti puhdistettuina Suomenlahden avomeren reunaan Katajaluodolla. Puhdistamo ja poistotunneli ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän hoidossa, mutta liikelaitoskuntayhtymällä on niihin pysyvä käyttöoikeus.

KUVESin viemäröintialue kattaa kokonaisuudessaan Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan kunnan alueet. Vantaan kaupungin alueilta jätevesiä johdetaan meriviemärin kautta Korso-Rekolan, Kehätien ja Ylästön alueilta. Sipoosta mm. Nikkilän alueen jätevedet, Mäntsälästä mm. Ohkolan alueen jätevedet sekä Pornaisten kunnan jätevedet johdetaan meriviemärin kautta erillissopimuksilla. Jätevedet johdetaan Keravalta alkavassa tilavassa kalliotunnelissa 20-50 metrin syvyydessä maan alla Pihlajamäen pääpumppaamolle ja sieltä edelleen puhdistamolle. Tunnelin pituus on 23 km ja poikkileikkausala 7 tai 13 m2. Tunnelissa jätevesi virtaa loivasti V-muotoisen betonisen pohjalaatan päällä normaalisti muutaman kymmenen senttimetrin paksuisena kerroksena. Meriviemäriin kuuluu myös 22 km jäsenkuntien viemäriverkostoihin liittyviä suuria putkijohtoja, halkaisijaltaan 600-1200 mm. Meriviemärijärjestelmä otettiin sen rakentamisen edistyessä vaiheittain käyttöön 1970-luvun loppupuolelta lähtien ja se valmistui kokonaisuudessaan v. 1987.

 

Laitokset ja niiden ylläpito

Siirtoviemärijärjestelmään kuuluu runkoviemärien lisäksi Pihlajamäen pääpumppaamo sekä pienemmät Hyrylän ja Järvenpään pumppaamot sekä 11 virtaamamittausasemaa. Mittaustietojen perusteella lasketaan kuntakohtaiset jätevesimäärät, joiden suhteessa kunnat ja HSY maksavat osuutensa jätevedenpuhdistuksesta sekä järjestelmän hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

Kulomäen loka-autoasema, Kulokukonkuja 2, 01450  Vantaa

KUVESin hoidossa on lisäksi yksi loka-autokuormien purkuasema, joka on Vantaan Kulomäessä. Käyttösopimuksen tehneet loka-autoyrittävät purkavat siellä meriviemäriin vuosittain noin 4000 kuormallista saostus- ja umpikaivolietteitä valvonnan alaisena.

KUVES valvoo laitosten toimintaa kaukokäyttöjärjestelmän avulla ja niiden ylläpitoon liittyvät korjaus- ja huoltotoiminnot hankitaan ostopalveluina pääasiassa jäsenkuntien vesihuoltolaitoksilta.

Galleria

Takaisin