Veden tuotanto

Veden tuotanto

Hankinta

Keski-Uudenmaan Veden toiminta-alueella (Järvenpää, Kerava, Sipoo, Tuusula) saadaan nauttia hyvälaatuisesta vedestä. Pumpatusta vedestä pohjaveden osuus on n. 30 % ja luonnollisen kaltaisen tekopohjaveden osuus on n. 70 %. Ilman tekopohjaveden muodostamista alueen pohjavesivarannot eivät riittäisi kattamaan veden tarvetta ja vaihtoehtona olisi pintavesiprosessi. Käytetyssä tekopohjavesiprosessissa ei tarvita lainkaan kemikaaleja, pintavettä käytettäessä tilanne olisi toinen.

Pohjavesi

Alueen vedenkäsittelylaitoksista yhdeksän (Koskenmäki, Kaikula, Marjamäki, Paippinen, Fira, Lahela, Vähänummi, Korkeamäki ja Santakoski) tuottavat luonnollista pohjavettä. Vedenkäsittelyprosesseina laitoksilla käytetään veden laadusta riippuen ilmastusta, hiekkapikasuodatusta tai kalkkikivialkalointia. Kaikilla laitoksilla veden hygieeninen laatu varmistetaan UV-desinfioinnilla.

Tekopohjavesi

Tekopohjavesiprosessia käytetään Jäniksenlinnan ja Rusutjärven vedenkäsittelylaitoksilla. Tekopohjavesi on laadultaan luonnollisen pohjaveden kaltaista vettä. Tekopohjaveden valmistuksessa käytetään Päijänteen vettä luonnollisen pohjavesiantoisuuden lisäämiseksi. Päijänteen vesi tulee Asikkalanselältä Päijänne-tunnelia pitkin. Keski-Uudenmaan Vesi on Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakas 5,5 %:n osuudella.

Jäniksenlinnan ja Rusutjärven vedenkäsittelylaitoksilla prosessimenetelminä käytetään kalkkikivialkalointia sekä UV-desinfiointia.

Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen kalkkikivisuodattimien putkistokäytävä.

 

Tilaustyöhinnasto 2022

 

Firan pohjavesilaitos Etelä-Tuusulassa. Laitoksella pohjavesi alkaloidaan kalkkikivellä ja pumpataan verkostoon UV-laitteen kautta.

Keski-Uudenmaan Veden toimittamasta talousvedestä noin 70 % on valmistettu tekopohjavedestä.