Veden tuotanto

Veden tuotanto

Hankinta

Keski-Uudenmaan Veden toiminta-alueella (Järvenpää, Kerava, Sipoo, Tuusula) saadaan nauttia hyvälaatuisesta vedestä. Pumpatusta vedestä pohjaveden osuus on n. 30 % ja luonnollisen kaltaisen tekopohjaveden osuus on n. 70 %. Ilman tekopohjaveden muodostamista alueen pohjavesivarannot eivät riittäisi kattamaan veden tarvetta ja vaihtoehtona olisi pintavesiprosessi. Käytetyssä tekopohjavesiprosessissa ei tarvita lainkaan kemikaaleja, pintavettä käytettäessä tilanne olisi toinen.

Pohjavesi

Vedenkäsittelyprosesseina laitoksilla käytetään veden laadusta riippuen ilmastusta, hiekkapikasuodatusta tai kalkkikivialkalointia. Kaikilla laitoksilla veden hygieeninen laatu varmistetaan UV-desinfioinnilla.