Veden tukkumyyjä

 

TIEDOTE

 

3.2.2021

Rusutjärven tekopohjavesilaitokselta otettiin  26.1.2020 lisänäytteitä, joista tutkittiin PAH-yhdisteet ja aistinvaraisesti laatu. Tulokset saatiin 2.2.2020 ja kaikkien tutkittujen aineiden pitoisuudet olivat alle määritysrajan, myös veden maku ja haju olivat kunnossa.

26.1.2021

Veden laaduntarkkailun yhteydessä Rusutjärven tekopohjavesilaitoksen vedestä on löytynyt pieniä määriä keskiraskaita ja raskaita öljyhiilivetyjä. Näytteet on otettu 26.11.2020 ja 9.12.2020 ja analyysitulokset on juuri saatu.

Tämänhetkisen tiedon mukaan talousvesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset.

Alueella tehdään lisätutkimuksia ja -selvityksiä yhdessä terveysvalvonnan kanssa ja asiasta tiedotetaan, kun saadaan lisätietoa.

Kari Korhonen
toimitusjohtaja


Olemme tukkuvesiyhtiö, joka on hankkinut ja toimittanut laadukasta talousvettä asiakkaidensa verkostoihin jo vuodesta 1967 alkaen. Yhtiön asiakkaita ovat osakaskunnat, Järvenpää, Kerava, Sipoo ja Tuusula, joiden vesihuoltolaitokset hoitavat jakelun ja vesilaskutuksen kuluttajilleen.

Vesien parhaaksi

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) huolehtii jäsenyhteisöjensä osalta eräiden Vantaan kaupungin alueiden jätevesien johtamisesta Keski-Uudenmaan meriviemärin kautta puhdistettavaksi tehokkaasti HSY:n jätevesien kanssa Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla.