Veden tukkumyyjä

VVY:n ajankohtainen uutinen hanavedestä

Linkki uutiseen: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/varmista-kayttamatta-olleiden-rakennusten-hanaveden-laatu-juoksuttamalla-vetta/

 

 

VARAUTUMINEN KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSIIN

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä sekä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä ovat reagoineet koronaviruksen vaikutuksiin tuotantotoiminnassa. Talousveden tuotanto sekä viemärilaitostoiminta jatkuvat kuten aiemminkin.

Noudatamme viranomaisten meille antamia ohjeita ja suosituksia.

Kari Korhonen

toimitusjohtaja

 

 

 

Olemme tukkuvesiyhtiö, joka on hankkinut ja toimittanut laadukasta talousvettä asiakkaidensa verkostoihin jo vuodesta 1967 alkaen. Yhtiön asiakkaita ovat osakaskunnat, Järvenpää, Kerava, Sipoo ja Tuusula, joiden vesihuoltolaitokset hoitavat jakelun ja vesilaskutuksen kuluttajilleen.

Vesien parhaaksi

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) huolehtii jäsenyhteisöjensä osalta eräiden Vantaan kaupungin alueiden jätevesien johtamisesta Keski-Uudenmaan meriviemärin kautta puhdistettavaksi tehokkaasti HSY:n jätevesien kanssa Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla.