Tietoa meistä

Tietoa meistä

KUVESI on tukkuvesiyhtiö, joka on hankkinut ja toimittanut laadukasta talousvettä asiakkaidensa verkostoihin jo vuodesta 1967 alkaen. Yhtiön asiakkaita ovat osakaskunnat, joiden vesihuoltolaitokset hoitavat jakelun ja vesilaskutuksen kuluttajilleen. Käytännön vesiasioissa pyydämme olemaan yhteydessä oman kuntanne vesihuoltoyksikköön.

Strategia

Kuntayhtymän tehtävänä on yleiseen vesilaitostoimintaan kuuluvien palveluiden tuottaminen ja myynti. Se voi hoitaa lisäksi ne tehtävät, joita kunnat ovat erillisellä päätöksellä antaneet kuntayhtymän tehtäviksi.

Kuntayhtymä omistaa ja hallitsee toimintaansa varten tarpeellisia toimitiloja ja kiinteistöjä. Se hankkii raakavettä ja jalostaa siitä korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä sekä toimittaa tämän talousveden jäsenkuntiensa sekä muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti.

Kuntayhtymä ylläpitää toiminnan kannalta tarpeellista infrastruktuuria kuten laitteistoja, putkistoja ja pohjavesialueita. Kuntayhtymä toimii aktiivisesti käytössään olevien pohjavesien puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi Huolehdimme toiminta-alueemme riittävän laadukkaasta vesihuollosta yhdessä kumppaneidemme kanssa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja kestävää kehitystä edistäen.

Strategia 2030

Historia

Keski-Uudenmaan Vesi tunnettiin aiemmin nimellä Tuusulan seudun vesilaitos. Nimen muutos tehtiin 1.1.2019. Nimenmuutoksen syynä oli halu erottua selkeästi Tuusulan kunnan vesihuoltolaitoksesta, koska sekaannukset olivat lähes päivittäisiä. Nimen muuttamista varten järjestettiin kesällä 2018 julkinen nimikilpailu, jonka pohjalta tehdyn esityksen mukaan kuntayhtymän valtuustosta päätti hyväksyä uuden nimi 13.11.2018. Kuntayhtymän virallinen nimi on Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä / Samkommunen Mellersta Nylands Vatten.

Tuusulan seudun vesilaitos perustettiin 1967 kolmen kunnan – Järvenpää, Kerava ja Tuusula – yhteishankkeena turvaamaan näiden voimakkaasti kasvavien kuntien vedensaanti. Vesilaitoksen virallisena syntymäpäivänä pidetään lokakuun 12. päivää 1967, jolloin Uudenmaan lääninhallitus vahvisti kuntainliiton perussäännön. Vuonna 1982 liittyi Sipoon kunta kuntainliiton täysjäseneksi. Sittemmin lainmuutoksen myötä kuntainliitto-sana on korvattu kuntayhtymällä.

Vesilaitoksen historian ensimmäinen 40 vuotta ja kuntayhtymän alkuvalmisteluja on kuvattu historiateoksessa Yhteistä vettä-lataa tästä

Vuosikertomukset