Päätöksenteko

Päätöksenteko

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) varsinaiset päättävät elimet ovat yhtymäkokous ja johtokunta. Kuvesin perussopimuksessa, joka on jäsenyhteisöjen päätöksillä hyväksytty v. 2019, on määräyksiä mm. päättävien elinten välisestä tehtäväjaosta.

Kuvesin ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätyhtymäkokous kesäkuun loppuun mennessä ja syysyhtymäkokous marraskuun loppuun mennessä.

Yhtymäkokouksessa Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä (HSY) on vähintään yksi edustaja. Edustajan äänivalta määräytyy peruspääoman jäsenosuuden perusteella.

Yhtymäkokous valitsee yhdeksän johtokunnan jäsentä. Kokoonpanossa noudatetaan tasa-arvolakia. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Järvenpäästä, Tuusulasta ja Keravalta on kaksi jäsentä ja HSY:ltä kolme.

Tarkastuslautakuntaan kuuluvat yhtymäkokouksen valitsemat neljä jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty hallintosäännössä.

Kokoukset

Yhtymäkokous

Seuraava kokous 15.11.2022 klo 14.00

Esityslista

Viimeisimmät pöytäkirjat

Pöytäkirja Yhtymäkokous 1/3.5.2022
Pöytäkirja yhtymäkokous 2/23.11.2021
Pöytäkirja yhtymäkokous 1/21 4.5.2021
Pöytäkirja yhtymäkokous 2/20 12.11.2020
Pöytäkirja yhtymäkokous 1/20 21.4.2020
Pöytäkirja yhtymäkokous 2/19 13.11.2019
Pöytäkirja yhtymäkokous 1/19 17.4.2019
Pöytäkirja yhtymäkokous 2/18 14.11.2018
Pöytäkirja yhtymäkokous 1/18 11.4.2018

Pöytäkirjatiedustelut: leni.lappalainen@kuvesi.fi

Johtokunta

Seuraava kokous 25.8.2022 klo 17.00

 

Viimeisimmät pöytäkirjat

Pöytäkirja Johtokunta 4/2022 9.6.2022
Pöytäkirja Johtokunta 3/2022 7.4.2022
Pöytäkirja Johtokunta 2/2022 10.3.2022
Pöytäkirja Johtokunta 1/2022 3.2.2022
Pöytäkirja Johtokunta 8/2021 9.12.2021
Pöytäkirja Johtokunta  7/2021 18.11.2021
Pöytäkirja Johtokunta 6/2021 19.10.2021
Pöytäkirja Johtokunta 5/2021 26.8.2021
Pöytäkirja johtokunta 4/2021 17.6.2021
Pöytäkirja johtokunta 3/2021 20.5.2021
Pöytäkirja johtokunta 2/2021 4.3.2021
Pöytäkirja johtokunta 1/2021 4.2.2021
Pöytäkirja johtokunta 6/2020 10.12.2020
Pöytäkirja johtokunta 5/2020 22.10.2020
Pöytäkirja johtokunta 4/2020 27.8.2020
Pöytäkirja johtokunta 3/2020 11.6.2020
Pöytäkirja johtokunta 2/2020 05.03.2020
Pöytäkirja johtokunta 1/2020 06.02.2020
Pöytäkirja johtokunta 7/2019 12.12.2019
Pöytäkirja johtokunta 6/2019 10.10.2019
Pöytäkirja johtokunta 5/2019 22.8.2019
Pöytäkirja johtokunta 4/19 13.6.2019
Pöytäkirja johtokunta 3/19 4.4.2019
Pöytäkirja johtokunta 2/19 7.3.2019
Pöytäkirja johtokunta 1/19 7.2.2019
Pöytäkirja johtokunta 9/18 20.12.2018
Pöytäkirja johtokunta 8/18 20.10.2018
Pöytäkirja johtokunta 7/18 20.9.2018
Pöytäkirja johtokunta 6/18 23.8.2018
Pöytäkirja johtokunta 5/18 14.6.20108
Pöytäkirja johtokunta 4/18 17.5.2018
Pöytäkirja johtokunta 3/18 12.4.2018
Pöytäkirja johtokunta 2/18 1.3.2018
Pöytäkirja johtokunta 1/18 1.2.2018

Pöytäkirjatiedustelut: leni.lappalainen@kuvesi.fi

Tarkastuslautakunta

Seuraava kokous 

Esityslista

Viimeisimmät pöytäkirjat

Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 1/2022 5.4.2022
Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 2/2021 19.10.2021
Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 1/21 8.4.2021
Pöytäkirja tarkastuslautakunta  2/20 20.10.2020
Pöytäkirja tarkastuslautakunta 1/20 7.4.2020
Pöytäkirja tarkastuslautakunta 2/19 22.10.2019
Pöytäkirja tarkastuslautakunta 1/19 26.3.2019
Pöytäkirja tarkastuslautakunta 2/18 10.10.2018
Pöytäkirja tarkastuslautakunta 1/18 8.3.2018

Pöytäkirjatiedustelut: leni.lappalainen@kuvesi.fi