Päätöksenteko

Päätöksenteko

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves) varsinaiset päättävät elimet ovat yhtymäkokous ja johtokunta. Kuvesin perussopimuksessa, joka on jäsenyhteisöjen päätöksillä hyväksytty v. 2019, on määräyksiä mm. päättävien elinten välisestä tehtäväjaosta.

Kuvesin ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätyhtymäkokous kesäkuun loppuun mennessä ja syysyhtymäkokous marraskuun loppuun mennessä.

Yhtymäkokouksessa Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä (HSY) on vähintään yksi edustaja. Edustajan äänivalta määräytyy peruspääoman jäsenosuuden perusteella.

Yhtymäkokous valitsee yhdeksän johtokunnan jäsentä. Kokoonpanossa noudatetaan tasa-arvolakia. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Järvenpäästä, Tuusulasta ja Keravalta on kaksi jäsentä ja HSY:ltä kolme.

Tarkastuslautakuntaan kuuluvat yhtymäkokouksen valitsemat neljä jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja määrätty hallintosäännössä.

Kokoukset