Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä

Laadukasta talousvettä

HUOMIO!

Kaivinkone rikkoi vesijohdon Tuusulan Hyryläntien ja Kauppatien risteyksessä

Häiriö: Työn alla
28.2.2023 13.30 - 28.2.2023 23.30

Karttalinkki: hairiot.fi/?tag=fjz4k6rdpxsosesc

Tuusulassa Hyryläntien ja Kauppatien risteyksessä kaivinkone rikkoi vesijohdon ja vedenjakelu on keskeytetty alueella. Korjaustöitä valmistellaan.
Paineenvaihteluita saattaa esiintyä myös kartan osoittamaa aluetta laajemmalla alueella.

Väliaikainen vedenjakelu järjestetään Hyrylän torille noin klo 16:30

----------
Vesikatkon jälkeen:
Vesijohdon paineen lasku saattaa aiheuttaa häiriöitä veden laatuun, jotka saattavat ilmetä vielä työn jälkeen. Mikäli aistinvaraisesti veden laadussa on todettavissa maku- tai värihäiriö, vettä ei tule käyttää esimerkiksi pyykinpesuun eikä keittämättömänä juotavaksi tai ruuanvalmistukseen. Putkistoon mahdollisesti päässyt ylimääräinen ilma voi aiheuttaa "kolinaa" ja pärskintää sekä veden sameutta. Tilanne korjaantuu yleensä juoksuttamalla kylmää vettä niin kauan, että vesi on kirkasta ja mahdollinen pärskintä loppuu. Mikäli tilanne ei korjaannu n. 10 minuutin juoksutuksen jälkeen, otathan yhteyttä päivystysnumeroomme vesikatkon jälkeen p. 040 314 3125

Vaikuttaa 253 kotitalouteen

 

 

 

 

 

 

 

 

Keski-Uudenmaan Vesi on tukkuvesiyhtiö, joka valmistaa ja toimittaa talousveden osakaskunnilleen. Aikaisemmin meidät tunnettiin nimellä Tuusulan seudun vesilaitos. Käytännön vesiasioissa kuten vesisopimukseen, -liittymään tai vesimittarin vaihtoon liittyvissä asioissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä oman kuntanne vesihuoltolaitokseen.

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän riskienhallintasuunnitelma

Keski-Uudenmaan Veden riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan (WSP) -periaatteen mukaisesti. Koko vedentuotantoketjun kattava riskienarviointi - pohjaveden muodostumisalueilta jäsenkuntien verkostojen alkupisteisiin - tehtiin alun perin vuonna 2016 yhteistyössä vesilaitoksen henkilökunnan, terveydensuojeluviranomaisten sekä ulkopuolisen konsultin kanssa.

Mahdolliset veden laatuun ja toimitusvarmuuteen vaikuttavat riskit luokiteltiin vakavuuden perusteella ja niille laadittiin toimenpide- ja seurantaohjelmat riskien hallitsemiseksi. WSP:n mukainen riskienarviointi kattaa vesihuoltolain edellyttämän selvillä olo- ja tarkkailuvelvoitteet sekä talousvesiasetuksen 1352/2015 vaatimukset.

Riskienarviointi käydään läpi säännöllisesti terveydensuojeluviranomaisen kanssa ja terveydensuojeluviranomainen valvoo, että veden laatua ja toimitusvarmuutta turvaavat toimenpiteet tulee tehdyksi vesihuoltolaitoksella. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin (9.3.2021).

Talousvettä tarkkaillaan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymien valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Talousveden laadun valvonta koostuu omavalvonnasta ja viranomaisvalvonnasta. Riskinarvioinnin perusteella seuraavien muuttujien tutkimustiheyttä on vähennetty viiden vuoden välein tutkittavaksi: syanidit, radon, uraani, viitteellinen annos, bentseeni, 1,2-dikloorietaani, trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni, koska kyseisten aineiden pitoisuudet ovat olleet alle määritysrajan, eli myös alle 60 % muuttujan enimmäisarvosta. Riskinarvioinnissa ei ole löytynyt perusteita, jonka mukaan niitä esiintyisi talousvedessä laitoksen toiminta-alueella.

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä

Kirkkotie 49, 04310  TUUSULA
p. 040 5040 444
etunimi.sukunimi(at)kuvesi.fi

Vikapäivystys (24h/7vrk) p. 040 504 0444