Päätöksenteko

Päätöksenteko

Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kuntayhtymällä on myös kahdeksan jäsenen hallitus, jonka puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuusto nimeää. Valtuuston ja hallituksen toimikausi on jäsenkuntien valtuustokausi. Yhtymähallituksen kokouksiin kutsutaan pysyvänä asiantuntijana kunkin jäsenkunnan vesilaitoksen edustaja.

Kuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta, toimivallasta ja koollekutsumisesta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Kokoukset

Tarkastuslautakunta

Seuraava kokous syksyllä
Esityslista